หน้าแรก แผนผังเว็บ
ภาษา : Thai

หนึ่งในโครงการคุณภาพ จาก

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท หรรษาธานี จำกัด
398/12 ซอยเกษมศรี ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

กรรมการผู้จัดการ น.ส.อนงค์ น้อยพฤกษา
โครงการชลษา เพลส ก่อสร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร จำนวนรวม 300 ยูนิต
ที่ตั้งโครงการถนนบ้านเสม็ด-อ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

โฉนดที่ดินเลขที่
105141 เลขที่ดิน 338 หน้าสำรวจ 16035 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารอยู่ระหว่างการดำเนินการ พื้นที่โครงการประมาณการ 4-2-44 ไร่

โครงการเริ่มดำเนินการก่อสร้าง พ.ค. 2550 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. 2551 ที่ดินมีภาระผูกพันกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 45 วัน หลังจากผู้ซื้อชำระเงินดาวน์ครบถ้วน จะจดทะเบียนเป็นอาคารชุด ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทรัพย์สินส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด


***
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
 
น.ส. อมรรัตน์ เกษมศักดากร น.ส. อนงค์ น้อยพฤกษา   นาง ปัญจมาภรณ์ เดชศรี
       

  บริษัท หรรษาธานี จำกัด
398/12 ซอยเกษมศรี ถนนประชาธิปไตย
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร: 038-152-328-9, Fax: 66-2-513-1647
อีเมลล์: enquiries@hansathanee.com
ที่ตั้งโครงการ :
ถนนบ้านเสม็ด-อ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทร: 66-38-152-328-9, แฟกซ์: 66-38-765-869
อีเมลล์: enquiries@hansathanee.com
 
 
Copyright © 2007 Hansa Thanee. All Rights Reserved. Design by Express Data l Search Phuket